Valtuustoaloitteeni

Published:

Neljän tien ristaus.

Kuntalaisille käyttöön ”pienimuotoinen ” lukusali ja tablettikahvila!

Valtuutettu Martti Turunen ym. 16.11.2015 päivätyllä valtuustoaloitteella esittävät seuraavaa:

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuusamon kaupunki vuokraisi Neljäntien risteyksen läheisyydestä sopivan tilan Kuusamon kirjaston käyttöön. Tilaan avattaisiin kuntalaisten käyttöön ”pienimuotoinen” lukusali ja tablettikahvila. Tilan ylläpitoon otettaisiin mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita.

Valtuutettu Martti Turunen ym. 16.11.2015 päivätyllä valtuustoaloitteella esittävät seuraavaa:

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuusamon kaupunki vuokraisi Neljäntien risteyksen läheisyydestä sopivan tilan Kuusamon kirjaston käyttöön. Tilaan avattaisiin kuntalaisten käyttöön ”pienimuotoinen” lukusali ja tablettikahvila. Tilan ylläpitoon otettaisiin mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita.

Tilaa voitaisiin kutsua vaikkapa ”Neljäntien ristaus”.

Perusteluna:

Neljäntien risteyksen läheisyydessä on viime aikoina ollut vapaita liiketiloja, jotka soveltuisivat hyvin aloitteen tarkoitukseen. Etenkin ikäihmisille Kuusamon tarjoamat lukusalipalvelut ovat hankalasti saavutettavissa. Talviaikoina kirjastoon kulkeminen on entistä hankalampaa ja jopa mahdotontakin. Neljäntien risteyksen läheisyyteen on muuttanut lukuisia ikäihmisiä, joiden pitkien matkojen liikkuminen on haasteellista. Kunnan palveluita tulisi sijoittaa siten, että ne ovat kohtuudella eri kuntalaisten saavutettavissa.

Tilaa voitaisiin kutsua vaikkapa ”Neljäntien ristaus”.

Kirjastotoimenjohtaja Ritva Niemeläinen 12.1.2016 antamassaan lausunnossaan toteaa seuraavaa:

Neljäntien risteys olisi sinänsä ihanteellinen paikka vaikka koko kirjastolle, kun nykyinen kuntakeskus on jäänyt vähän syrjään asiakasvirroista. Kirjastoa tuskin kuitenkaan tullaan siirtämään, kun kaupungilla on ollut tavoitteena vähentää kiinteistömenoja.

Nähdäkseni ammattimaisesti hoidettuun pienimuotoiseenkin lukusaliin tulisi tilata useampia lehtivuosikertoja. Jos tarkoitus on olla tablettikahvila, on OItava laitteistoa, tietoliikenneverkko, sähköistä aineistoa sekä mahdollinen keittiötila.

More content in the same category

12.3.2021

Tehdään yhdessä parempi Kuusamo

Kuusamon on keskityttävä entistä enemmän elinvoiman, yhteisöllisyyden ja osallisuuden luomiseen. Tehdään Kuusamosta hyvä paikka syntyä ja kasvaa sekä kouluttautua, tehdä

22.2.2021

Opettajan työn merkitys korostuu

Maailma on monenlaisen myllerryksen alaisena, epävarmuus lisääntyy. Opettajien työn merkitys on yhteiskunnan kehityksen kannalta ollut tärkeää kaikissa kehittyvissä ja kehittyneissä

21.2.2021

Neljän tien ristaus

Olisiko mahdollista, että Kuusamon kaupunki vuokraisi Neljäntien risteyksen läheisyydestä sopivan tilan Kuusamon kirjaston käyttöön. Tilaan avattaisiin kuntalaisten käyttöön ”pienimuotoinen” lukusali