Valtuustoaloitteeni

Published:

Neljän tien ristaus.

Kuntalaisille käyttöön ”pienimuotoinen ” lukusali ja tablettikahvila!

Valtuutettu Martti Turunen ym. 16.11.2015 päivätyllä valtuustoaloitteella esittävät seuraavaa:

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuusamon kaupunki vuokraisi Neljäntien risteyksen läheisyydestä sopivan tilan Kuusamon kirjaston käyttöön. Tilaan avattaisiin kuntalaisten käyttöön ”pienimuotoinen” lukusali ja tablettikahvila. Tilan ylläpitoon otettaisiin mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita.

Valtuutettu Martti Turunen ym. 16.11.2015 päivätyllä valtuustoaloitteella esittävät seuraavaa:

”Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuusamon kaupunki vuokraisi Neljäntien risteyksen läheisyydestä sopivan tilan Kuusamon kirjaston käyttöön. Tilaan avattaisiin kuntalaisten käyttöön ”pienimuotoinen” lukusali ja tablettikahvila. Tilan ylläpitoon otettaisiin mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita.

Tilaa voitaisiin kutsua vaikkapa ”Neljäntien ristaus”.

Perusteluna:

Neljäntien risteyksen läheisyydessä on viime aikoina ollut vapaita liiketiloja, jotka soveltuisivat hyvin aloitteen tarkoitukseen. Etenkin ikäihmisille Kuusamon tarjoamat lukusalipalvelut ovat hankalasti saavutettavissa. Talviaikoina kirjastoon kulkeminen on entistä hankalampaa ja jopa mahdotontakin. Neljäntien risteyksen läheisyyteen on muuttanut lukuisia ikäihmisiä, joiden pitkien matkojen liikkuminen on haasteellista. Kunnan palveluita tulisi sijoittaa siten, että ne ovat kohtuudella eri kuntalaisten saavutettavissa.

Tilaa voitaisiin kutsua vaikkapa ”Neljäntien ristaus”.

Kirjastotoimenjohtaja Ritva Niemeläinen 12.1.2016 antamassaan lausunnossaan toteaa seuraavaa:

Neljäntien risteys olisi sinänsä ihanteellinen paikka vaikka koko kirjastolle, kun nykyinen kuntakeskus on jäänyt vähän syrjään asiakasvirroista. Kirjastoa tuskin kuitenkaan tullaan siirtämään, kun kaupungilla on ollut tavoitteena vähentää kiinteistömenoja.

Nähdäkseni ammattimaisesti hoidettuun pienimuotoiseenkin lukusaliin tulisi tilata useampia lehtivuosikertoja. Jos tarkoitus on olla tablettikahvila, on OItava laitteistoa, tietoliikenneverkko, sähköistä aineistoa sekä mahdollinen keittiötila.

More content in the same category

1.5.2022

7.1.2022

Mistä aluevaaleissa on kysymys?

Mistä aluevaaleissa on kysymys? Valittavaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon, aluehallitukseen, lautakuntiin tarvitaan erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista ja laajasti eri puolilta maakuntaa, jotta

10.6.2021

Opettajien työn merkitys korostuu

On tärkeää, että lapsista ja nuorista kasvaa tasapainoisia, omiin taitoihinsa luottavia, sosiaaliset taidot omaavia ihmisiä. Opettajien työn merkitys on yhteiskunnan