Netin käyttö alkaa olla lukutaitoon verrattava vaihtoehto.

Published:

Medialukutaidon merkitys kasvaa.

Medialukutaidon merkitys kasvaa

Netin käyttö alkaa olla lukutaitoon verrattava vaihtoehto. Muutos on tällä hetkellä nopeata. Pysymmekö tässä muutoksessa mukana? Ymmärrämmekö sen kasvavan viestitulvan mukana tulevan tiedon sisällön oikeellisuuden ja tarkoituksen?

Sosiaalinen media on kaikessa hyvässä myös haastava ympäristö. Sähköisessä mediassa ”yleisön osaston kirjoitukset” pitävät sisällään asiallisia kirjoituksia, mutta myös enenevässä määrin vääristeltyä totuutta, epäasiallisia tekstejä ja huolestuttavia ajatuksen juoksuja sekä törkykirjoituksia.

Tämä on huolestuttava ilmiö!

Koulun mediakasvatuksen merkitys nousee entistä tärkeämmäksi oppisisällöksi. Ennen sanottiin, että on tärkeää osata lukea ns. rivien välistäkin. Tämä taito korostuu tänä aikana entistä enemmän.

Olennaista on, että osaamme arvioida eri lähteiden luotettavuutta ja tiedon käytettävyyttä omaan tarkoitukseen.

Myös taito osata arvioida erilaisista lähteistä hankittua tietoa ja käyttää sitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhden tietolähteen tietoihin aina kannata tarrautua, vaan kannattaa lukea asiasta useammasta lähteestä.

Nykykoulutus antaa valmiuksia kohdata erilaisia viestikanavia.  Mutta miten on valmiuksien laita hallita omaa viestintää. Pistää jäitä hattuun, kun ”kynään” tarttuu.

Laaja-alainen sivistys ja korkeatasoinen osaaminen muodostavat perustan sille, että meillä osataan tulkita erilaisia vastaan tulevia tekstejä. On myös mielestäni tärkeää, että kynään tartuttaessa ei loukata kanssa ihmisiä. Kriittistä kirjoittelua tarvitaan, mutta sen voi tehdä monella tavalla.

On myös tärkeä huomata, että vapauden ja vastuun yhteiskunta on mahdollinen vain yhdistyessään kattavaan yleissivistykseen. Huolestuttavia esimerkkejä maailmalta kiirii, mitä voi seurata, kun someviestit tempaavat ihmisjoukkoja laittomiin tekoihin.

Voimme olla siitäkin onnellisia, että suomalaisella lehdistöllä on korkea journalistinen taso julkaisuissaan. Voimme esimerkiksi aamulla avata lehden ja lähteä luottavaisesti lukemaan sitä. Vastaan ei tule merkittävästi ”uutisankkoja”.

Demokratian säilymisen edellytys on sananvapaus ja vapaa media (lehdistö, radiotoiminta, TV-kanavat, eri medialähteet jne). Siitä tulee meidän yhdessä pitää huolta.

Tumman uutisvuoden jälkeen tunnelin päässä näkyy jo valoa. Jaksamista!

Mukavaa uutispäivää ja alkavaa helmikuuta!

Martti Turunen

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (kokoomus)

Maakuntahallituksen jäsen

On myös tärkeä huomata, että vapauden ja vastuun yhteiskunta on mahdollinen vain yhdistyessään kattavaan yleissivistykseen .

More content in the same category

1.5.2022

7.1.2022

Mistä aluevaaleissa on kysymys?

Mistä aluevaaleissa on kysymys? Valittavaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon, aluehallitukseen, lautakuntiin tarvitaan erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista ja laajasti eri puolilta maakuntaa, jotta

10.6.2021

Opettajien työn merkitys korostuu

On tärkeää, että lapsista ja nuorista kasvaa tasapainoisia, omiin taitoihinsa luottavia, sosiaaliset taidot omaavia ihmisiä. Opettajien työn merkitys on yhteiskunnan