Tehdään yhdessä parempi Kuusamo

Published:

Kuusamon on keskityttävä entistä enemmän elinvoiman, yhteisöllisyyden ja osallisuuden luomiseen.

Tehdään Kuusamosta hyvä paikka syntyä ja kasvaa sekä kouluttautua, tehdä työtä ja työllistää, yrittää ja omistaa, innovoida ja investoida. Taataan elämän ehtooseen ehtineille viihtyisä, turvallinen elämä. Viime vuoden lopulla hyväksytty kaupunkistrategia antaa hyviä askelmerkkejä tavoitteen saavuttamiselle.

Miten se käytännössä tehdään? Tehdäänkö se yhdessä hyvää toimintakulttuuria rakentaen vai repivällä tyylillä?

Luottamushenkilöillä on iso vastuu hyvästä toimintakulttuurista.

Kuusamon Kokoomus haluaa olla edelleen vahvasti mukana rakentamassa Kuusamoa omien arvojen pohjalta ihmisen kokoiseksi – kuusamolaisten toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi.  Rakentaa yhdessä kuusamolaisille hyvät elämän eväät.

Keskeisiä arvojamme tässä työssä ovat sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Aatteessamme yhdistyvät vapaus ja vastuu, demokratia sekä mahdollisuuksien tasa-arvo.

Kesäkuussa pidettävissä kuntavaaleissa kuntalaiset valitsevat edusnaisensa ja -miehensä seuraaviksi neljäksi vuodeksi kaupunginvaltuustoon ja sitä kautta erilaisiin luottamustehtäviin.

Uuden valtuustokauden alussa on oiva hetki kehittää toimielinten toimintatapoja ja muuttaa käytäntöjä entistä paremmiksi. Toimielinten hyvä päätöksentekokyky on kunnan kehittämisen kannalta tärkeää ja se sataa kuntalaisten ”laariin”.

Luottamustehtäviin toivottavasti tulee valituiksi henkilöitä, joilla on viisaus, laaja-alaisuus ja kriittisyys. Myös riippumattomuus, ahkeruus ovat kantavia ominaisuuksia. Merkityksellistä on, että valituiksi tulee monipuolinen edustavuus kuntalaisista. Sitä demokratia on parhaimmillaan.

Koronaepidemian vuoksi vaalikampanjointi on ottamassa digiloikan. Toreille ja marketeille ei tällä hetkellä ole mahdollista kutsua kuntalaisia kokoontumisrajoitusten vuoksi. Kuntalaisten ”tapaaminen” on siirtynyt entistä enemmän nettiin.

Sosiaaliset mediat, facebook, instagram, twitter jne ovat tämän kertaisen kampanjoinnin kohtaamispaikkoja. Keskusteluja käydään sähköisillä foorumeilla. Huolestuttavaa somessa on joskus asiattomille tasoille eskaloituva keskustelu. Mietin, ketä sellainen ilkeily palvelee! Toivon, että Kuusamossa käytäisiin sivistynyt, toista ihmistä kunnioittava vaalikeskustelu.

Tehdään yhdessä turvallisempi Kuusamo!

Martti Turunen

Puheenjohtaja, vaalipäällikkö

Kuusamon Kokoomus

More content in the same category

22.2.2021

Opettajan työn merkitys korostuu

Maailma on monenlaisen myllerryksen alaisena, epävarmuus lisääntyy. Opettajien työn merkitys on yhteiskunnan kehityksen kannalta ollut tärkeää kaikissa kehittyvissä ja kehittyneissä

21.2.2021

Neljän tien ristaus

Olisiko mahdollista, että Kuusamon kaupunki vuokraisi Neljäntien risteyksen läheisyydestä sopivan tilan Kuusamon kirjaston käyttöön. Tilaan avattaisiin kuntalaisten käyttöön ”pienimuotoinen” lukusali

21.2.2021

Lapsella on oikeus oppia ja vahvistua

Tällä hetkellä liian moni nuori jää vaille toisen asteen koulutusta! Talouspolitiikan arviointineuvosto ilmaisi raportissaan huolestumisensa suomalaisten koulutustasosta. ”Tällä hetkellä liian