Teollisuusalueen opastus

Published:

Valtuustoaloite

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Kuusamon kaupunki suunnittelee ja toteuttaa yhdessä yritysten kanssa yhtenäisen opastuksen nykyiselle teollisuusalueelle. Viitostien varteen (Pajatie) rakennetaan näyttävä opasterakennelma, jossa on kaikkien alueella olevien halukkaiden yritysten nimikylteille paikka. Tien alkupäähän sopivalle kohdalle sijoitetaan teollisuusalueen opaskartta.

Perustelu: Tällä hetkellä nykyiseltä teollisuusalueelta puuttuu asianmukainen perusopastus.  Teollisuusalueen sisällä opastus on epäyhtenäistä. Joillakin yrityksillä on päätielle näkyvät isot opastepylväät. Liittymästä teollisuusalueelle ei ole koko aluetta käsittävää opastepylvästä ja opastekarttaa. Teollisuusalueellamme on kymmeniä yrityksiä, joiden olemassaolosta ei päätien tuntumassa ole näkyvissä minkäänlaista ”elonmerkkiä”.

Opastepylväs ja opastekartat auttaisivat hahmottamaan aluetta ja auttaisi niin asiakkaat kuin tavaroiden toimittajat löytämään helpommin perille.

Liikkuessa eri puolilla Suomea näkee hyvin suunniteltuja ja toteutettuja teollisuusalueiden opastusjärjestelmiä. Toimivat järjestelmät antavat hyvän kuvan kaupungin ja yritysten välisestä yhteistyöstä.

Nyt on hyvä aika laittaa tämä asia kuntoon. Samalla voidaan hahmotella uuden teollisuusalueen opastusjärjestelmää. Oletan, että sinne tehdään asianmukainen opastus.

Yhtenäiset ja siistit opasteet tekevät alueesta huolitellumman näköisen ja vaikuttavat myönteisesti alueen ja yritysten imagoon.

Kuusamossa 10.5.2021

Kuusamon Kokoomuksen valtuustoryhmä

Martti Turunen

More content in the same category

1.5.2022

7.1.2022

Mistä aluevaaleissa on kysymys?

Mistä aluevaaleissa on kysymys? Valittavaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon, aluehallitukseen, lautakuntiin tarvitaan erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista ja laajasti eri puolilta maakuntaa, jotta

10.6.2021

Opettajien työn merkitys korostuu

On tärkeää, että lapsista ja nuorista kasvaa tasapainoisia, omiin taitoihinsa luottavia, sosiaaliset taidot omaavia ihmisiä. Opettajien työn merkitys on yhteiskunnan