Verotuksellako ja velanotolla ratkaistaan talouden kestävyysvaje

Published:

Kiristyvällä verotuksellako ja velanotollako ratkaistaan talouden kestävyysvaje?

Pääministeri, puheenjohtaja Marinin kuntaverotuksen progressioajatukset nostivat viime viikolla tummat pilvet opiskelun, työnteon ja yrittäjyyden kannustavuudelle tulevaisuudessa.

Ansiotuloverotuksen progressio on jo tällä hetkellä hyvin kireä valtion verotuksessa. Työn tekemiseen kohdistuvaa verotusta tulisi päinvastoin alentaa. Tällä tavalla kannustettaisiin opiskeluun, työtekemiseen ja yrittämiseen

Kuusamo, niin kuin Suomikin tarvitsee ihmisiä, jotka uskaltavat työllistää itse itsensä ja ajan kanssa vielä muitakin. Viime vuosien aikana syntyneistä uusista työpaikoista suurin osa on syntynyt pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Kun julkisessa päätöksenteossa puhutaan yritysvaikutusten arvioinnista, on tällöin kysymys siitä, miten voidaan luoda yrittämiselle kannustava toimintaympäristö. Meidän päättäjien on kuunneltava entistä herkemmällä korvalla, mitä viestiä yrittäjät lähettävät. Miten tässä onnistutaan, on kultaakin arvokkaampaa.

Myönteinen suhtautuminen yrittämiseen ja yrittäjiin on meidän menestystekijämme numero yksi.

Hankintapolitiikassamme Kuusamo-fokusointia on vahvistettava. Hyvin uudistettua vuoropuhelua yrittäjien ja päättäjien välillä on jatkettava.

Tiukalla sääntelyllä ja byrokratian rattaiden tuomalla joustamattomuudella pilataan orastavan talouskasvun tuomat mahdollisuudet.

Esimerkiksi kaavoitusta nopeuttamalla luodaan yritystoiminnalle kasvun edellytyksiä.

Viime vuoden lopulla kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia on ohjenuoramme ja sen linjaamia asioita on lähdettävä uudessa valtuustossa päättäväisesti toteuttamaan.

Kuusamo on vetovoimainen aluekeskus, joka tulee pärjäämään myös tulevaisuudessa, kunhan teemme tarvittavia rakenneratkaisuja ennakoivasti eikä viimeisessä pakossa.

Kuusamon vahvuus on puhtaana säilytettävässä luonnossa, luonnontuotteiden jalostamisessa, vihreän kullan vuolemisessa ja kansainvälistyvässä matkailussa.

Martti Turunen

Kuntavaaliehdokas

Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

Kokoomus

More content in the same category

10.6.2021

Opettajien työn merkitys korostuu

On tärkeää, että lapsista ja nuorista kasvaa tasapainoisia, omiin taitoihinsa luottavia, sosiaaliset taidot omaavia ihmisiä. Opettajien työn merkitys on yhteiskunnan

10.6.2021

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuusto kokoontui maanantaina

Toimintavuosi 2020 jää historian kirjoihin lähtemättömästi. Pandemia muutti ihmisten ja yritysten elämää totaalisesti. Aloitettiin puhua uudesta normaalista. Yhteiskunnan kriisivalmiutta koeteltiin

16.5.2021

Teollisuusalueen opastus

Valtuustoaloite Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Kuusamon kaupunki suunnittelee ja toteuttaa yhdessä yritysten kanssa yhtenäisen opastuksen nykyiselle teollisuusalueelle. Viitostien varteen (Pajatie)