Mistä aluevaaleissa on kysymys?

Mistä aluevaaleissa on kysymys?

Valittavaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon, aluehallitukseen, lautakuntiin tarvitaan erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista ja laajasti eri puolilta maakuntaa, jotta alueen ihmisten ääni kuuluu kattavasti.  Päätökset, joita tulevassa aluevaltuustossa, aluehallituksessa ja lautakunnissa tehdään, vaikuttavat jokaisen meidän arkeemme hyvin monipuolisesti.

Mistä asioista aluevaltuusto sitten päättää?

Aluevaaleissa on kysymys ihmisten terveydestä, turvallisuudesta ja taloudesta. On tehtävä ratkaisuja, joilla turvataan hyvinvointialueella tasa-arvoinen palvelujen saatavuus joka kunnassa.

Mitä tavoitteita sitten minä näen tärkeinä ja ajan aluevaltuustossa, jos tulen valituksi?

Palveluiden saatavuuden ja nopean hoitoon pääsyn nostan tavoitelistani kärkeen. Hoivaa ja hoitoa on saatava silloin, kun sitä tarvitsee. Saavutettavuuden varmistamiseksi on mahdollistettava julkisen sektorin lisäksi yrityksiä ja alan järjestöjä palvelujen tuottajiksi. Palveluseteleiden avulla voidaan mahdollistaa ihmisten valinta, mistä palvelun hankkii.

Toiseksi tavoitteekseni nostan ikäihmisten, lasten ja perheiden laadukkaiden palvelujen saatavuuden eri puolilla hyvinvointialuetta. Ikäihmiset ovat kunniakansalaisiamme ja heille on taattava oikeus arvokkaaseen ja itsensä näköiseen vanhuuteen.

Kolmantena asiana on tärkeää pitää huolta hyvinvointialueen ammattilaisten jaksamisesta ja saatavuudesta toimivien työskentelyolosuhteiden ylläpidolla.

Näiden tavoitteiden varmistamiseksi on huolehdittava fiksusta taloudenpidosta. Maakuntaveroa en pidä kannatettavana ratkaisuna. Se aiheuttaisi lisää eri arvoisuutta eri alueiden ihmisten verotuksessa.  Se kiristäisi entisestään työn verotusta ja heikentäisi alueen elinvoimaisuutta.

Miksi nyt erityisesti kannattaa äänestää näissä vaaleissa?

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto tekee päätöksiä 413 000 asukkaan sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä. Työllistää noin 17 000 työntekijää ja päättää vuodessa noin 1500 miljoonaa euron budjetista. Tammikuun 23. päivä valittava valtuusto luo suuntaviivat ja pohjan uudelle järjestelmälle.

Hyvinvointialueen valtuuston valinnassa kannattaa laittaa oma ääni vaikuttamaan!

Martti Turunen

Aluevaaliehdokas numero 293 (kokoomus)

Filosofian kandidaatti, rehtori evp

www.marttiturunen.fi

Kuusamon kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Kuusamon kaupunginvaltuutettu

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja

Puoluevaltuuston varajäsen (kokoomus)