Martti
Turunen

293

Ehdokkaana aluevaaleissa Pohjois-Pohjanmaalla numerolla 293.

Vaalivideoni alla olevasta linkistä katsottavissa:

Aluevaalit 2022 – Turunen Martti (dreambroker.com)

Valittiin kuntavaaleissa Kuusamon kaupunginvaltuustoon. Ja valtuusto valitsi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi.

Esittelyvideoni kuntavaaleissa:

https://dreambroker.com/channel/68z8vb92/lp5kti4v

Olen filosofian kandidaatti ja reservin kapteeni.

Perheeseeni kuuluu vaimo ja kotipesästä jo ”maailmalle lentäneet” kaksi poikaa sekä miniä ja kaksi lapsenlasta.

Elämän työni olen tehnyt Rukan koulussa ensin matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorina 20 vuotta ja sen jälkeen 15 vuotta koulun rehtorina.

Luottamustehtäväni tänä vuonna 2021

 • Kuusamon kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
 • Kuusamon kaupunginvaltuuston jäsen
 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston- ja hallituksen jäsen
 • Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja
 • Viitostie ry:n hallituksen varapuheenjohtaja
 • Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan jäsen
 • Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maanpuolustusyhdistyksen hallituksen jäsen
 • Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen seniorilähettiläs
 • Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston ja palvelujohtokunnan jäsen
 • Kuusamon Kokoomuksen puheenjohtaja
 • Koillismaan senioriopettajat ry:n puheenjohtaja.
 • Oivanki Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja
 • MPK-Kuusamon johtoryhmän jäsen
 • Rukan Reippaiden toiminnantarkastaja
 • Kuusamon kansallisten senioreiden toiminnantarkastaja

Miksi ehdolla

Kasvatus ja koulutus

Kuusamoa tulee kehittää erilaisten osaajien kaupunkina. Elinikäisen oppimisen edellytyksiä tulee vahvistaa. Lapsille ja nuorille taataan mahdollisuus laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen. Päivä hoito on räätälöitävä perheiden ja lasten yksilöllisiin tarpeisiin. Kaikille lapsille tulee taata lapsen omat edellytykset huomioonottavaa opetusta ja kasvatusta.

Ajattelulla, osaamisella, toiminnalla ja tunteella.

Turvallisuus

Turvaliinen Kuusamomme

Kuusamoa tulee vahvistaa turvallisena paikkana syntyä, elää, kasvaa, käydä koulua, tehdä työtä, yrittää ja vanheta. Arjen turvallisuus tulee siis tulevaisuudessakin varmistaa. Meidän on huolehdittava heikoimmista ja avun tarpessa olevista lähimmäisistämme.

Ihmisten henkistä, fyysistä kuin taloudellista turvallisuutta ja hyvinvointia tulee vahvistaa.

Hyvinvointi pohjautuu työntekoon ja yrittämiseen. Työnteon mahdollisuuksia ja kannustimia tulee luoda eri tavoilla. Yritysten mahdollisuuksia työllistää on jelpotettava.

Turvallisuus luo viihtyisyyttä.

Ikäihmiset

Ikäihmiset ovat kunniakansalaisiamme!

Ikääntyneitä ihmisiä tulee arvostaa ja luoda heille kaikin puolin turvalliset vanhuuden päivät. Heidän perustoimeentuloon ja -turvaan, terveydenhoitoonsekä asumiseen

Kuusamon on nykyistä voimakkaammin tuettava omaishoitajien työtä sekä tarjottava laadukkaita kotipalveluja, jotka mahdollistavat pitkään kotona asumisen. Koti on ikäihmisellekin paras paikka elää ja asua. Koti luo turvallisuutta elämään.

Ikäihmiset ovat kunniakansalai-siamme!

Blogi

Yhteystiedot

Martti Turunen

FK, rehtori evp

[email protected]
+358 40699964